Een kunstgebit op implantaten

Het is onmogelijk om de emotionele, sociale en zelfs professionele voordelen te overschatten die glimlachen met vertrouwen u kunnen geven. Als u merkt dat u uw mond bedekt als u lacht, of zelfs uw glimlach tegenhoudt omdat u uw tanden niet wilt laten zien, moet u overwegen wat cosmetische tandheelkunde – de kunst van het verbeteren van de glimlach – voor u kan doen.

Wanneer gaat men over tot het plaatsen van implantaten? Als het maken van een normale kunstgebit niet (meer) de gewenste resultaten geeft, dan wordt er vaak een implantaat geplaatst. Bijvoorbeeld wanneer u klachten blijft houden. Bij langdurige kunstgebitdragers blijft met name de onderkaak slinken. De onderkaak wordt minder hoog en uw kunstgebit gaat steeds losser zitten. Hierdoor schuift het kunstgebit over het tandvlees met daaronder het kaakbot. 

Dit kan klachten veroorzaken. Bij een controlebezoek kunnen wij beoordelen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten noodzakelijk is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat vervanging of aanpassing niet mogelijk zijn, dan zal u worden doorverwijzen naar onze tandarts-implantoloog .

De implantaten worden eerst geplaatst voordat er een nieuw kunstgebit gemaakt wordt. Voor een goed resultaat gelden een aantal voorwaarden alhoewel het bij bijna iedereen mogelijk is om implantaten te plaatsen.Er moet genoeg kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te verankeren. Het is bovendien van belang dat uw kaakbot en tandvlees gezond zijn. Het succes van het implantaat kunnen nadelig beïnvloed worden door roken en overmatig alcoholgebruik.

Wat is een implantaat? U kunt een implantaat vergelijken met een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Het implantaat komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen stonden. Er wordt meestal niet voor iedere tand een implantaat geplaatst. Twee tot vier implantaten zijn voldoende om een kunstgebit goed te kunnen dragen.

Een implantaat heeft een keramische buitenlaag en wordt meestal gemaakt van zuiver titanium. Beide materialen worden niet afgestoten door het lichaam. Een implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is tien tot zestien millimeter lang. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst.

 

Er is zelden een implantaat nodig in de bovenkaak; implantaten in de onderkaak komen veelvuldig voor. Zodra uw kaak genezen is van de ingreep en het implantaat vastzit in het bot , biedt het implantaat houvast aan uw uiteindelijke kunstgebit.

 

De tandarts-implantoloog maakt met u een afspraak voor een eerste consult. Als De implantaten uiteindelijk zijn geplaatst, informeert de tandarts-implantoloog uw tandprotheticus schriftelijk over de stand van zaken. De tandprotheticus kan nu beginnen met het maken van uw nieuwe kunstgebit op implantaten. Onze tandprotheticus verzorgt het uitneembare deel en de tandarts-implantoloog verzorgt het vastzittende deel in het kaakbot.

Image Title
Ons Team staat voor u klaar
Image Title
Zorg op maat
img09.jpg
Passie voor het vak

Verschillende systemen

Er bestaan verschillende verankeringssystemen om het kunstgebit vast te zetten over de implantaten. De twee meest gebruikte systemen zijn: • een systeem met drukknoppen • een systeem met een steg (een staafje tussen de implantaten) Een systeem dat minder vaak wordt toegepast werkt met magneten. De tandarts-implantoloog bespreekt met u welk systeem voor u het meest geschikt is.

Het plaatsen van de implantaten

Er worden een aantal achtereenvolgende afspraken gemaakt voor het plaatsen van de implantaten.

1. Intake, kennismakingsgesprek

2.Eerste fase implantologie 

3.Rustperiode 

4.Tweede fase implantologie 

5.Korte rustperiode

6. Eind fase

1. Intake, kennismakingsgesprek

Bij dit gesprek ontvangt de tandarts-implantoloog  u om samen met u een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Het is belangrijk dat we inzicht hebben in uw gezondheid, voor het welslagen van de behandeling. Op de vragenlijst kunt u aangeven welke medicijnen u gebruikt, complicaties of medische problemen bij eerdere tandheelkundige behandelingen en eventuele allergieën. Nadat u deze vragenlijst heeft ingevuld, inspecteert de tandarts-implantoloog uw mondholte.

Ook maakt zij een röntgenfoto van uw kaken. De tandarts-implantoloog maakt aan de hand van het onderzoek en de foto een behandelplan. Dit plan wordt met u besproken. U mag dan ook om toelichting of aanvullende informatie te vragen. Aan het einde van het bezoek wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten.

2. Eerste fase implantologie

Tijdens de eerste fase worden de implantaten (2 of 4) in uw onderkaak geplaatst. U krijgt een plaatselijke verdoving en de behandeling duurt ongeveer een uur . Zodra de implantaten in uw onderkaak zijn geplaatst, dan wordt het tandvlees met hechtingen gesloten. Bij deze behandeling is het raadzaam om iemand te vragen om met u mee te komen. Door de verdoving kunt U zich na de behandeling nog een beetje flauw voelen.

3. Rustperiode

Nadat de implantaten zijn aangebracht volgt een rustperiode van twee tot vijf maanden. Het bot krijgt zo de gelegenheid rond het implantaat vast te groeien. Eén tot twee weken na de eerste behandeling controleert de tandarts-implantoloog de situatie in de mond en worden de hechtingen verwijderd . Uw huidige kunstgebit kan de gehele rustperiode gewoon worden gedragen omdat het wordt aangepast aan de nieuwe situatie.

4. Tweede fase implantologie

Tijdens deze fase wordt een tijdelijke opbouw op het implantaat geplaatst. Deze opbouw zal door het tandvlees heen steken. Er wordt een klein sneetje in het tandvlees gemaat. Hiervoor krijgt U een plaatselijke verdoving.

5. Korte rustperiode

Er volgt een rustperiode van ongeveer twee weken na het plaatsen van de tijdelijke opbouw. Uw tandvlees krijgt zo de gelegenheid om mooi te genezen.

6. Eind fase

Uw tandvlees is nu mooi genezen en de definitieve opbouw kan geplaatst worden. Het uiteindelijke gebit wordt hierop voor u gemaakt. De behandeling wordt afgesloten met een poetsinstructie en een controleafspraak.

Het maken van het kunstgebit op implantaten

Het maken van het kunstgebit op implantaten verschilt niet veel met het maken van een ‘normaal’ kunstgebit. De afspraken voor uw kunstgebit op implantaten: 

1. 1e afdruk 

2. Definitieve afdrukken 

3. Beetbepaling 

4. Proefprothese 

5. Plaatsen van de prothese 

6. Nacontrole.

1. 1e afdruk

De eerste proefafdrukken van de beide kaakdelen worden gemaakt bij de 1e afdruk. Met deze proefafdrukken worden speciale lepels gemaakt.

2. Definitieve afdrukken

De definitieve afdrukken van uw beide kaakdelen worden gemaakt met behulp van de speciaal voor u gemaakte lepels. De randlengte en de pasvorm worden hiermee vastgelegd.

3. Beetbepaling

Met een beetbepaling wordt nagegaan hoe de kaken ten opzichte van elkaar staan en hoeveel ruimte er in de mond aanwezig is voor de prothese. Er wordt met u overlegt wat uw esthetische wensen zijn en samen met u wordt de kleur en vorm van de te gebruiken tanden bepaald.U mag foto’s van vroeger mee nemen, zodat er een natuurlijk eindresultaat ontstaat.

4. Proefprothese

Tijdens deze afspraak wordt gecontroleerd of de tanden mooi in uw mond staan en of de kiezen goed op elkaar sluiten. De pasvorm van het kunstgebit zal nog niet optimaal zijn omdat de tanden en kiezen nog op een wasplaatje staan.

5. Plaatsen van de prothese

De prothese is klaar en deze wordt in uw mond geplaatst. Uw nieuwe kunstgebit wordt gecontroleerd op esthetiek en pijnplaatsen. Ook uw spraak en de aansluiting op de implantaten wordt gecontroleerd. Daarnaast krijgt u informatie over het onderhoud van de implantaten en de prothese.U krijgt ook een volledige verzorgingsset. Daarna maakt ueen afspraak voor nacontrole. Uiteraard kunt u voor eventuele pijnklachten ook eerder contact opnemen met ons.

6. Nacontrole

Tijdens de nacontrole wordt de pasvorm en functie van het kunstgebit gecontroleerd en zal waar nodig enkele correcties worden uitgevoerd. Dit is de laaste controle.De behandeling wordt afgerond en komt u jaarlijks terug voor de reguliere controle.

Uw kunsgebit goed schoonmaken is van groot belang

 Implantaten gaan in principe lang mee. Voor het behoud van uw implantaten is goede hygiëne voor uw mond en kunstgebit is erg belangrijk.De overgangen van de implantaten naar het tandvlees zijn de belangrijkste plaatsen die schoon moeten blijven. U leert Tijdens de poetsinstructie welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast is het nodig de tandarts-implantoloog regelmatig te bezoeken om uw implantaten te laten reinigen.

Garantie en nazorg

Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken is uw kunstgebit met zorg vervaardigd. Wij geven u een jaar garantie op de duurzaamheid. Vijl of slijp nooit aan uw kunstgebit. Als de pasvorm hierdoor verandert kunt u uiteraard geen aanspraak meer maken op garantie.

client-1
client-2
client-3
client-4